Янги адабиётлар

Электрон китоблар

Бошқарув ҳисоби

Муаллиф: А.Х.Пардаев, Б.Х.Пардаев

Тури: Ўқув қўлланма

Йил: 2008

Рисолада асосий эътибор бошқарув ҳисобининг моҳиятини очиб беришга, унинг ўзиa хос хусусиятларини белгилашга, шулар орқали корхоналарда бопқарув ҳисобини ташкил қилиш асосларини кўрсатиб беришга қаратилган. Шунингдек, бошқарув қарорларини қабул қилишга таъсир этадиган омилларни ÿpraниш асосида ишлаб чиқарилаётган маҳсулот таннархини аниқлаш, уни бошкариш ҳамда унra баҳони белгилаш тамойиллари атрофлича ёритилиб, харажатлар таркиби ва тавсифи аник, мисоллар билан кўpcaтилган.
Китобда анъанавий ёндашувлардан фарқли ўларок,, ёритилтан мавзулар доирасида вужудга келадиган вазиятли масалалар, муаммолар иллюстратив мисоллар воситасида шарҳланган, мавзуга оид тест саволлари келтирилган.

ЮКЛАБ ОЛИШ

Қидирув

Эълон

ПубликацияларFlag Counter

Ишчи гуруҳ | Сайт харитаси | Алоқа | CACAARI | ТошДАУ